Martin Daňo - odpovede na zvedavé otázky

Aktívne vystupovanie voči štátu a zverejňovanie výsledkov mojej činnosti a práce investigatívnych reportérov GINN prinieslo aj dve skupiny osôb, ktoré majú za cieľ čistotu našich úmyslov spochybňovať:

  • osoby, ktoré nevedia "stráviť" nespochybniteľné výsledky
  • platení bloggeri a osoby určené na cielenú diskreditáciu.

Základné údaje o Martin Daňo na Googli

Základné informácie o Martinovi Daňovi na portáli Wikipedia

Toto sú najčastejšie otázky, ktoré na fórach prezentujú:


Prečo vlastníte internetovú doménu vareha.com?

Internetovú stránku vareha.com sme zaregistrovali potom, ako Mikuláša Varehu zobrali do väzby. S pánom Varehom som nikdy neobchodoval a do času väzby ani nepoznal. Jeho prípad nás ale začal zaujímať z profesionálneho hľadiska, nakoľko je neobvyklý a zaujímali nás detaily. Zhromaždili sme nesmierne množstvo materiálu a práve prevádzkou domény zhodnej s jeho menom sme sa dostali aj ku kľúčovým informáciam z pozadia daňovej správy a vyšetrovacích orgánov.

Získané poznatky sme využili napríklad pri odhalení človeka z kauzy Gorila - Ing. Branislava Kušíka.

Rovnako tak vlastníme doménu radicova.com alebo sdku.eu, prípadne smer.sk - znamená to, že sme ich súčasťou, alebo že s nimi spolupracujeme?

Rovnaký príklad je doména andersbreivik.com - pomáhali ľudia čo to prevádzkuju samotnému vrahovi?

A keď už sme pri Varehovi: Vaše otázky smerujte na Prezidenta republiky - Ivana Gašparoviča, ktorý spolu s manželkou a svojim hovorcom Trubačom s Mikulášom Varehom udržiaval aktívny kontakt ešte predtým, ako ho zadržali.

Mikuláš Vareha (podnikateľ) a Ivan Gašparovič (Prezident SR), Silvia Gašparovičová (manželka)  a Marek Trubač (hovorca)


Prečo zastupujete viac obchodných spoločností?

Každá spoločnosť je ako jeden vojak v poli. Cez spoločnosť môžete aktívne vystupovať, podávať námietky, žiadať si doklady, podklady k tendrom, podávať žaloby či vykonávať rôzne právne úkony a podobne.

Ak vystupujete aktívne voči štátu, alebo zámerom osôb, ktoré majú finančné záujmy v tendroch - je tendencia tieto spoločnosti (našich vojakov) napadať a zneužívať pri tom aj štátnu moc.

Deje sa to napríklad tak, že na subjekt alebo jeho zástupcu, ktorý sa o veci zaujíma alebo podáva námietky a podobne sa:

  • vykonávajú rôzne kontroly na ktoré neexistuje zákonný dôvod
  • udeľujú pokuty (väčšinou nezákonné)
  • podávajú sa vykonštruované trestné oznámenia
  • popierajú sa základné práva a panuje svojvoľa v rozhodovaní

s jediným cieľom: Demotivovať od ďalších aktivít alebo subjekt ekonomicky zlikvidovať

Kauza Platinové sitká: Použili sme až tri spoločnosti

Napríklad v kauze platinové sitká sme museli použiť až 3 spoločnosti, kým sme sa dostali ku súťažným podkladom. Nie každá spĺňala predpoklady, že sa môže takej súťaže zúčastniť. Mali sme podozrenia o možnom podvode pri dražbe a podhodnotenej cene ďaleko skôr ako polícia a preto sme chceli celú situáciu monitorovať od počiatku. V tejto veci som bol vypovedať na Národnej Kriminálnej agentúre.

O platinu sa zaujímal aj SMER, GINN

Investigatívni novinári GINN preverovali dražbu platinových sitiek ešte pred jej uskutočnením - dostali sme TIP! Národná kriminálna agentúra sa na nás s otázkami obrátila až po viac ako roku. Mohlo sa dražbe zabrániť? Súťažné podklady sme si vyžiadali až prostredníctvom troch spoločností - hrozilo, že nám ich Štátne hmotné rezervy odmietnu poskytnúť. Aj na takýto účel prevádzkuje novinárska sieť niektoré obchodné spoločnosti.

Článok: O platinu sa zaujímal aj SMER

Kauza: Tender na 29miliónov EUR. Spoločnosť GEOX sro

Iná spoločnosť, GEOX sro, napadla tender Ministerstva dopravy na 29miliónov EUR - bola úspešná - tender sa zrušil - klasický novinár by námietky podať nemohol, môže to spraviť len obchodná spoločnosť.

Preto je niekedy nevyhnutné nejakú z firiem obetovať a pre záchranu hodnôt nechať nášho "vojaka" padnúť.


Spoločnosti, ktoré ste zastupovali majú nedoplatky. Prečo?


Na niektorých internetových a podotýkam nehodnoverných stránkach sa objavujú informácie o nedoplatkoch subjektov, ktoré som zastupoval.

Najprv navrhujem prezistiť dôveryhodnosť zdroja, ktorý informáciu publikuje. Napríklad sociálna sieť FOAF má údaje z rôznych verejne dostupných zdrojov avšak ich neaktualizuje. FOAF tiež nerozlišuje časovú súvislosť medzi vznikom nedoplatku a časom, kedy v dlžnej spoločnosti pôsobil človek, ktorý za vznik nedoplatku zodpovedal. Tak môžu pri nedoplatkoch figurovať aj osoby, ktoré v dĺžnej firme aj roky nepracujú a vznik nedoplatku nemohli nijak zapríčiniť. FOAF rovnako nezohľadňuje neskôršie súdne spory, ktoré tieto nedoplatky znulovali - ani to či nedoplatky boli uhradené. Najväčšou zaujímavosťou však je, že nedoplatky, ktoré FOAF evidoval vo svojom systéme pred rokom 2008 sa po prijatí EUR prekonvertovali v pomere 1 SKK = 1 EUR, tzn. ak ste dlžili 100.000 SKK, tak po roku 2009 už FOAF na svojej siet zobrazuje sumu 100.000 EUR!!!

Pri nedoplatkoch sa pozastavíme ešte nad ďalším faktom - ak sa prejaví štátna šikana v pravom slova zmysle a sú Vám sústavne popierané práva a udeľované rôzne sankcie (pokuty) - je často nemožné nezákonnú pokutu v extrémnej výške zaplatiť. Podobné je to s určením dane podľa pomôcok. V minulosti nám napríklad správca dane udelil likvidačnú pokutu 1.200.000 SKK s cieľom zničiť spoločnosť, ktorá aktívne vystupovala voči správaniu a svojvoli niekoľkých úradníkov. Táto pokuta bola našťastie po viac ako roku súdom zrušená - ale pýtam sa, Ak by ste dostali pokuty vy a vedeli by ste, že je "účelová" a scieľom Vás zničiť - zaplatili by ste? Domôcť sa nápravy trvá neraz 3-5 rokov, výnimkou nie sú aj 7 a viac ročné správne a súdne konania.


Poznáte sa s podnikateľom Badžgoňom? NEPOZNÁM!

Nie, osobne ho nepoznám. Keď som v niektorej spoločnosti predtým pôsobil, tak to bolo včase, kedy pán Badžgoň už v spoločnosti nebol a ani som nemal potrebu sa s ním kontaktovať.


Prečo je jedným z hlavných cieľov Daňový úrad? Nie je jediný!

Preto, lebo práve cez daňový úrad bolo zničených množstvo osudov. Zatiaľ čo v trestnom konaní je dôkazné bremeno na štáte, v daňovom konaní je prevažne na subjekte, ktorý je kontrolovaný, resp. v tomto prípade prenasledovaný. Cez Daňový úrad prechádza najviac financií štátu, jeho kontrolné orgány môžu vstupovať a vytvárať si prehľad o komkoľvek (politikovi, aktivistovi, firme a podobne) - preto stále panuje aj záujem tento orgán ovládať. Práve daňový úrad sa v poslednom období stal nástrojom, cez ktorý je možné prenasledovať rôzne skupiny subjektov a dokázateľne ho riadia pochybné osoby, ktoré tento úrad zneužívajú na plnenie svojich osobných alebo korporatívnych cieľov.

Preto treba tento chorý systém začať liečiť z bodu, kde choroba vzniká. Je nevyhnutné vyliečiť ložisko nákazy, ktorá sa zatiaľ nekontrolovateľne šíri a až potom tu môže začať fungovať systém aj v iných oblastiach života.

Podnikali ste s osobou menom Jozef Homolya? NEPODNIKAL!

Po sociálnych sieťach sa aj vďaka luďom z PENTA INVESTMENT šírila správa, že som údajne podnikal s človekom, ktorý sa volá Jozef Homolya. PENTA sa mi následne ospravedlnila, avšak osoby ako Martin Purdek, človek vystupujúci pod menom "Pinďas", Danka Boboeková a ďalší túto správu šíria naďalej. Dostanú ju väčšinou ľudia, ktorí označia alebo zdieľajú moje príspevky na sociálnych sieťach.

Originál správy: ''"O spoločnosti Penta Enterprises Ltd Podľa verejne dostupných informácií spoločnosť Penta Enterprises Ltd. „vstúpila“ do slovenského obchodného registra koncom februára a začiatkom marca 2012, keď sa stala 80%, resp. 100% spoločníkom troch spoločností s ručením obmedzeným so sídlom v Košiciach (CARTER s.r.o., ROKOKO HOLDING s.r.o. a ITRAX s. r. o.). Všetky sú spojené s osobou Jozef Homolya . Táto osoba nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Penta Investments. Pohľad do obchodného registra nasvedčuje tomu, že podnikateľské aktivity Jozefa Homolyu sú často spájané so spoločnosťami, ktoré skončili výmazom z obchodného registra. Okrem iného je Jozef Homolya mediálne známy aj svojim podnikateľským zámerom vyrábať v Košiciach ponorky či prepojením na osobu aktivistu Martina Daňa"

Vysvetlenie: Meno Jozef Homolya sa vyskytuje v obchodnom registri v jednom prípade - spoločnosť PETROX. Tam som chvíľu zastupoval spoločnosť SMER s.r.o., ktorá viedla likvidáciu tejto spoločnosti - avšak v čase, kedy tam Homolya už 2 roky nepôsobil.

  • Jozef Homolya - pôsobenie od 08.09.2009 - do 05.03.2010
  • Likvidátor SMER sro (štat. zástupca Martin Daňo) - od 30.3.2012

pozn. Média zastavili publikovanie tejto správy, ktorú im podsunula spoločnosť PENTA. Keď som PENTU žiadal o vysvetlenie a vykonali hlbšiu analýzu, hovorca spoločnosti PENTA INVESTMENT Martin Danko sa mi za šírenie tejto klamlivej správy ospravedlnil.

pozn. 2: Teória, s ktorou prišli osoby šíriace túto klamlivú správu je, že by som mal byť tiež vrahom, keby som kúpil byt po vrahovi, ktorý tam býval niekoľko rokov predtým....

Na záver

Každý má nejakú minulosť a práve skúsenosti z minulosti spravili zo mňa to čo som v prítomnosti a svoje poznatky môžem efektívne využiť činnosti, ktorej sa chcem venovať naplno.

Pochybovačom odkazujem: "Pretože ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom, túžia toľko po lepšej budúcnosti a koketujú toľko s minulosťou."Johann Wolfgang Goethe