Získali sme internetovú stránku najsilnejšej politickej strany Smer.sk

Rok 2006 - Po dlhom vyjednávaní za mojej osobnej účasti sme sa úspešne stali novým držiteľom internetovej domény smer.sk

Názov domény je zhodný s názvom politickej strany na Slovensku - SMER sociálna demokracia. Politická strana SMER sociálna demokracia je v súčasnosti najsilnejšou politickou stranou s podporou viac ako 30% oprávnených voličov (údaj z roku 2006). Vo voľbách 2012 strana získala až 44.41% voličov a takmer neobmedzenú moc.

Slovenský spoločenský týždenník Plus 7 dní označil tento akt ako provokáciu nakoľko o túto doménu mala uvedená politická strana záujem už viac ako 5 rokov ale nebola schopná splniť vysoké finančné požiadavky pôvodného vlastníka domény.

Podľa tvrdenia pôvodného držiteľa domény prejavili o ňu záujem tak politické strany ako aj iné subjekty - no do roku 2006 sa nikto nevedel rozhodnúť definitívne. Ja som sa preto rozhodol vyriešiť tento problém jednoducho - rozťatím legendárneho Gordického uzla.

Na otázku jedného z redaktorov: "Ako je možné, že ste túto doménu získali?" bola preto moja odpoveď jednoduchá: "Počúvali sme a plnili to, čo požadoval predávajúci - zaplatili čo opýtal."

Provokatér Martin Daňo


Prečo som doménu kúpil?

Aby sme občanom vnukli otázku: "Ako nás ochráni strana, ktorá nedokáže ochrániť ani svoje meno? Ako jej záleží na nás, keď je nezáleží ani na nej samotnej?" Veď ak niekto plánuje budúcnosť, plánuje ju dlhodobo a myslí dlhodobo, koná dlhodobo, tzn. je schopný zabezpečiť svoje pohodlie, bezpečie a investovať aj do ochrany svojho mena.

Ak však niekto myslí krátkodobo - je zrejmé, že mu na svojej značke a obraze nemusí záležať - tak ako tejto strane možno nezáleží na občanoch.

A následne potom prišlo odbobie temna, prenasledovania a šikany...


Čas po kúpe domény

Po nadobudnutí domény som okamžite inicioval rôzne procesy na ochranu našej novej domény, nakoľko vláda kontrolovaná politickou stranou SMER SD sa pokúsila vytvoriť podmienky na zmenu zákona a pravidiel menného priestoru .sk tak, aby sa domény prideľovali tvz. oprávneným držiteľom na základe jednoduchého rozhodnutia správcu menného priestoru. Proces v spolupráci národným a medzinárodným úradom priemyselného vlastníctva bude trvať pravdepodobne 1 až 3 roky a o priebehu konania Vás budem pravidelne informovať.


Šikana a prenasledovanie štátom!

Politická strana ovláda všetky zložky štátu, ministerstvá, daňové úrady, políciu a prokuratúru. Od času, kedy som doménu Smer.sk kúpil - som absolvoval nespočetné množstvo rôznych, najmä daňových kontrol a zodpovedal na tisíce otázok. Najdlhšia kontrola trvala 5 rokov. V niektorých daňových kontrolách sa ma okrem iného pýtali:

  • s kým a kde sa stretávam (chceli zoznam mien - samozrejme, že nedostali),
  • zaujímalo ich prečo zbieram údaje o úradníkoch,
  • prečo sa zaujímam o majetkové pomery politikov,
  • prečo ma zaujímajú výdavky na informačné systému štátu

Prečo ono a prečo tamto. Úradníci úmyselne a sústavne vyžaťovali mňa, mojich odberateľov aj dodávateľov - mnohí so mnou časom prerušili spoluprácu úplne (moja ekonomická likvidácia bola teda hlavným zámerom osôb, ktoré tieto veci voči mne plánovali) - dokonca sa neštítili siahnuť aj na moju rodinu!

Tiež mi neustále chodili rôzne predvolanky na úrady a inštitúcie a do hlavne do rôznych miest (najlepšie čo najvzdialenejších) s cieĺom ma zahltiť a finanančne poškodiť. Výnimkou neboli vykonštruované trestné oznámenia a následne dlhoročné konania, ktorých jediným účelom bolo - POTRESTAŤ a ZASTRAŠIT.

Bežným prostriedkom zneužívania štátnej moci proti aktivistom boli pokuty. Tuto vyberám len tie najzaujímavejšie:

  • Rok 2007 - historicky najvyššia pokuta 1.200.000 SK (39.832 EUR) za údajne nepodanie daňového priznania. Pokutu sme po viac ako roku vyhrali - štát musel vrátiť peniaze a zaplatiť advokátov. Súd konštatoval, že pokuta musí poučiť - ale nie zahubiť. Úradník, ktorý mi pokutu dal už v tom čase na úrade nepracoval a škoda mu zosobnená nebola.
  • Za zverejnenie úradníkov z daňovej kontroly som dostal pokutu 3.000 EUR
  • Pokuta 50.000 EUR za zverejnie spisu Gorila v pôvodnom znení

Rekapitulácia

Rok 2006

Kúpil som doménu SMER.sk

Rok 2010

Vo voľbách 2010 nám niekoľko politických strán ponúklo výhodné podmienky na spustenie samostatného portálu alebo prenájom domény. Nakoniec sme predaj či prenájom odmietli.

Na konci roku 2010 sme na doménu smer.sk umiestnili údaje o štátnych zamestnancoch a umožnili hodnotenie kvality ich práce. Vznikol nástroj občanov pre kontrolu štátnej a verejnej správy.

Rok 2012

Voľby vyhráva politická strana SMER-SD - získava neuveriteľných 44%! Po 5-ročnom spore o ochrannú známku (a iba niekoľko dní po voľbách) rozhodol Úrad priemyselného vlastnícva (citajte tu) v prospech politickej strany SMER-SD. Doménu sa nám napriek tomu podarilo zachrániť!

Následne mi Úrad pre ochranu osobných údajov plánoval udeliť pokutu 50.000 EUR za zverejnenie spisu Gorila na stránke smer.sk

Rok 2013

Údaje a informácie zo stránky SMER.sk prešli na GINN.pro - stránka sa venuje investigatívnej žurnalistike a boji proti korupcii.

Prenasledovanie a šikana sa opäť začali stupňovať:

Jún 2013 - o doméne SMER.sk sme hovorili aj v talk show Jána Krausa... ako to skončilo?

Doména sa stala aj predmetom Show Jána Krausa


Budúcnosť? Možný predaj alebo iné využitie

Momentálne zvažujeme predaj domény smer.sk a výťažok z dražby použiť na rozvoj novinárskej siete GINN. Neustále hľadáme prostriedky na úhradu poplatkov na rôzne správne a súdne konania, financovanie informátorov a technickú podporu.

Medzi úspechy uvádzam, že sme dosiahli zrušenie zbytočného a predraženého tendra za viac ako 1 miliardu korún (29.250.000 EUR bez DPH) - pritom sme museli uhradiť kauciu vo výške 1.800 EUR - inak by sa konanie nikdy nezačalo.

Práve sme našli už prebiehajúcu dodávku k tendru, kde sme povinní štátu uhradiť súdny poplatok až 15.000 EUR, aby sa v lehote 1 roka začalo súdne konanie, kde môže dôjsť k zrušeniu zmluvy, ktorú štát podozrivo a nevýhodne uzavrel s jednou softwarovou spoločnosťou - zachránilo by sa viac ako 8 miliónov EUR.

Iné možnosti podpory novinárskeho združenia pre boj proti korupcii a ochranu verejného záujmu nájdte TU!


Externé odkazy

Daňová kontrola - nástroj likvidácie

Námatkové a "náhodné" daňové kontroly sú neústavné

SMER-SD na Wikipedii


Posledná aktualizácia článku: 14.6.2013