Je možné natáčať na daňovom úrade?

Novinár Martin Daňo dostal pokutu za natáčanie daňových úradníkov. Je možné ich skutočne natáčať?

Stále dostávam otázky, či aj video z neverejného zasadania je možné zverejniť.

Moja odpoveď je nasledovná: "Áno. Každý orgán verejnej moci musí strpieť, pokiaľ si účastník konania zaznamenáva zvukovým alebo zvukovo-obrazovým záznamom jeho úkon. Jedinou výnimkou je to, ak sa jedná o ochranu utajovaných skutočnosti. Na uvedenej skutočnosti nič nemení ani to, že konanie je neverejné, keďže účastník konania by akékoľvek informácie (t.j. nielen zvukové alebo zvukovo-obrazové záznamy, ale aj listiny z tohto konania) nemohol využívať (napríklad zverejnenie listiny na internete, alebo konzultácia tejto listiny s poradcom). Aj úkon z daňovej kontroly môže byť daňovým subjektom zaznamenávaný. Ak by sme prijali opačný výklad, tak by sme nemohli napríklad zaznamenať príslušníka dopravnej polície pri výkone kontroly a to len preto, že zákon tento úkon tiež nekvalifikuje ako verejný úkon (t.j. úkon bežne dostupný verejnosti)."

Tu je celý článok o pokute za filmovanie úradníkov.

Zverejnené video z dańovej kontroly

Filmovanie úradníkov bolo témou talk Show Jána Krausa

Celý záznam relácie: Martin Daňo u Jána Krausa je TU.


Autor: Martin Daňo

Bratislava, 3.4.2013