Právo voliť v Prezidentských voľbách 2024

Kto má právo voliť Prezidenta a právo byť volený?

Právo voliť

Voľbu prezidenta Slovenskej republiky upravuje Zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva. IV. časť citovanéhoo zákon upravuje spôsbo voľb Prezidenta SR.

§ 98 Právo voliť / Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky.

Vo všeobecnosti sa rozumie, že právo voliť majú podľa zákona občania, ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov.

Právo byť volený

Kto ma právo byť volený určuje článok 103 Ústavy - teda Zákon 462/1990 Zb., ktorá definuje:

Za prezidenta možno zvoliť každého občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov.

Tu je stručný zoznam mojej činnosti posledných rokov:

Čo som už dokázal

Grafické materiály k voľbám

Pripravujeme

Všeobecné informácie o voľbách


Kľúčové slová: Prezidentské voľby, Kandidát na prezidenta, Voľby prezidenta, hlasovanie, hlas, election, vote