Kto som a prečo kandidujem

Investigatívny novinár a databázový programátor. Tu je pár informácii o mne.

V súčanosti pôsobím ako investigatívny novinár. Pochádzam z východného slovenska, z mesta Humenné. Neskôr som žil v Bratislave, potom viac ako 7 rokov vo Franúzsku a od roku 2011 som znova na Slovensku, kde som založil portál investigatívnej žurnalistiky GINN. Pri svoje činnosti sa stretáva s ťažkosťami, nezákonnými praktikami, zneužívaním moci, svojvôľou a aroganciou štátnych orgánov. Keďže som nemal možnosť kandidovať individuálne, zákon to neumožňuje (kandidovať je možné len pod hlavičkou politickej strany), a ani žiadna z tzv. "štandardných" strán mi kandidovať do Eurovolieb neumožnila (požadovali, aby som sa stal členom strany), hľadal som iné možnosti, ako sa pokúsiť do Europarlamentu dostať. Nakoniec mi to umožnila strana Právo a spravodlivosť, ktorá má vo voľbách číslo 20. Akceptovali podmienky, že nechcem byť členom strany a ak sa mi podarí uspieť a dostať sa do Europarlamentu, že si zachovám svoju nezávislosť. Som teda prvý nezávislý kandidát a nečlen strany.

Nebojím sa politikov!


Ďalšie linky týkajúce sa kandidatúry do Europarlamentu

Čo som už dokázal

Grafické materiály k voľbám

Tu je môj základný album k Eurovoľbám a ešte ho rozšírujeme. Môžete voľne sťahovať a šíriť kdekolľvek.

Všeobecné informácie o voľbách


Kľúčové slová: Eurovoľby, Voľby do Európskeho parlamentu, Právo a spravodlivosť, politická strana, 20, dvadsať, volebná komisia, Parlament Európskej únie, Europarlament, European union, hlasovanie, hlas, election, vote