Základné myšlienky, ktoré budem presadzovať v Europarlamente

Martin Daňo bude realizovať vôľu všetkých občanov priamo.

Dosť bolo tzv. štandardných politkov, ktorí občanov zastupujú tak, že potom, ako sú zvolení aplikujú počas funkčného obdobia iba svojvôľu poukazujúc na to,že občania im dali mandát. Len málo je takých štandardných poslancov, čo sa aj reálne pýta občanov, aká je ich vôľa, prípadne ich názor rešpektuje, alebo implementuje do svojich postojov.

Okrem toho sa budem zasadzovať za:

Nebojím sa politikov!


Ďalšie linky týkajúce sa kandidatúry do Europarlamentu

Čo som už dokázal

Grafické materiály k voľbám

Tu je môj základný album k Eurovoľbám a ešte ho rozšírujeme. Môžete voľne sťahovať a šíriť kdekolľvek.

Všeobecné informácie o voľbách


Kľúčové slová: Eurovoľby, Voľby do Európskeho parlamentu, Právo a spravodlivosť, politická strana, 20, dvadsať, volebná komisia, Parlament Európskej únie, Europarlament, European union, hlasovanie, hlas, election, vote