Moc do rúk občanom

Umožním každému občanovi využívať výhody plynúce z výkonu mandátu poslanca Európskeho parlamentu]]

Neraz sa Vám stalo, že ste sa v živote stretli s problémom na úrade, inštitúcii či zamestnaní, kde ste vystupovali ako občan a len ťažko ste sa domáhali svojich práv.

Ja prinášam myšlienku, ako zlepšiť postavenie občanov v týchto prípadoch. Každému, kto ma požiada cez moju internetovú stránku, vystavím a doručím splnomocnenie poslanca Európskej únie na zastupovanie v tej či onej záležitosti alebo na podanie podnetu na akýkoľvek úrad (Európsky alebo Slovenský). Tak už občan nebude vystupovať vo svojom mene, ale v mene Európskeho poslanca, čím neraz môže získať lepšie postavenie pred uradmi a inštitúciami ako aj v ďalšom konaní v prípade, že by bol občan odmietnutý. Náprava prípadného nezákonného stavu sa potom bude vykonávať z pozície poslanca parlamentu Európskej únie.

Vystavovanie plnomocenstiev bude automatizované cez informačný systém, ktorý som vytvoril a náklady budú hradené z príjmu poslanca EÚ.

Nebojím sa politikov!


Ďalšie linky týkajúce sa kandidatúry do Europarlamentu

Čo som už dokázal

Grafické materiály k voľbám

Tu je môj základný album k Eurovoľbám a ešte ho rozšírujeme. Môžete voľne sťahovať a šíriť kdekolľvek.

Všeobecné informácie o voľbách


Kľúčové slová: Eurovoľby, Voľby do Európskeho parlamentu, Právo a spravodlivosť, politická strana, 20, dvadsať, volebná komisia, Parlament Európskej únie, Europarlament, European union, hlasovanie, hlas, election, vote