Prečo kandidujem za Primátora

V septembri 2014 som sa rozhodol kandidovať na post Primátora môjho rodného mesta Humenné

Tu sú odpovede na otázky, ktoré som dostal od slovenských periodík tesne predtým, ako Okresný súd Humenné moju kandidatúru zrušil.

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na funkciu primátora mesta Humenné?

Preto, lebo som sa v tomto meste narodil a doteraz tam mám rodinných príslušníkov a známych a už sa nemôžem pozerať kam mesto upadá a je mi ľúto, keď ho neraz opúšťam. Nikde inde sa necítim tak doma ako v Humennom a stále sa tam vraciam a preto mách chúť, odhodlanie a zatiaľ ešte aj silu niečo pre neho spraviť.

Kandidujem pod hlavičkou strany Právo a spravodlivosť rovnako ako v Eurovoľbách, ale nie som jej členom a ani sa nepodieľam na jej riadení.

Ako jediný kandidát nemám vysokú školu. Od detstva som musel pracovať a snažím sa niečo vytvoriť. Už niekoľko rokov poukazujem na chyby zákonov a prešľapy politikov a nebojím sa ich. Poukazovaním na rôzne nekalosti sme už Slovensku zachránili milióny EUR. Nebaví ma však už len na to poukazovať, lebo sa stretávame neraz s ignoranciou a možno prišiel čas svoje myšlienky aj s pomocou občanov zhmotniť. Je dnešné Humenné to, čo si predstavovali že bude pred 25 rokmi? Dlhoročným pobytom v zahraniči som zistil, že celá Slovenská politika je nastavená nesprávne a prišiel čas poslať staré štruktúry do minulosti. Je čas, aby mesto neriadili len finančné motivovaní ľudia. Treba nám ľudí, ktorí budú používať zdravý sedliacky rozum a logiku, ktorí sa o mesto budú starať rovnako dobre ako svoj - nie cudzí majetok.

2. Aké sú tri hlavné priority Vášho volebného programu?

Viem, že sa v meste udialo mnoho zlého, ale ak chceme prosperovať, nemôžeme všetku energiu míňať na minulosť - musíme sa zacieliť na prítomnosť a budúcnosť, aby sa Humenčanom žilo lepšie čo najskôr. Z Humenného by som chcel spraviť mesto, ktoré bude v bude vzorom pre ostatných, najmä poskytnúť možnosť uplatniť sa bežným ľuďom, odborníkom - nielen politickým nominantom. Je potrebné zvýšiť priamu angažovanosť občanov, počúvať ich a priamo podporiť. Mnohí znich dokážu aj s minimálnymi nákladmi a vlastným úsilim zlepšiť chod mesta, či časti kde žijú viac ako najlepší možný “investor”. Treba reálne (nielen štatisticky) znížiť nezamestnanosť a zlepšiť bezpečnosť v meste. Celé to popíšem už o pár dní na svojej stránke.

3. Ste rodákom z Humenného? Koľko rokov v meste žijete?

V čase volieb to bude už 38 rokov čo žijem s mestom Humenné (*1976). To len životné okolnost ma v istých obdobiach odviali za prácou alebo vzdelávaním na západ. Najprv do Bratislavy, potom až do ďalekého Franúzska. Preto viem chápať, prečo ľudia migrujú a aký je pocit odlúčenia, keď nemôžu byť pri svojich rodinách, lebo ich rodné mesto im podmienky pre život vytvoriť nevie.

4. Z čoho financujete svoju volebnú kampaň? Akú výšku vynaložených prostriedkov za celú kampaň predpokladáte? Budete mať zriadený transparentný účet?

Ak sa nájde niekto, kto ma podporí - zverejním to. Ak niečo kúpim z vlastného - zverejním to. Osobne neinvestujem zrejme viac ako výšku jedného priemerného platu či dôchodku.

Určite nemôžem iným kandidátom v otázke financií konkurovať. Osobne nedokážem bojovať peniazmi, ale len rozumom (vlastným, či myšlienkami ľudí, ktorých som v živote stretol). Ja som bol prvý, čo pred rokmi začal zverejňovať podrobne všetky príjmy a spôsob ich získania. Prioritu staviam na svoje pracovné úsilie, ktoré sa nedá finančne vyčísliť.

Spojenie “transparentný účet” je podĺa mňa rovnako falošné spojenie ako “sociálna demokracia” v názve istej politickej strany. Nie je podstatné honosiť sa krásnym názvom ale skutočne transparentný byť - tzn. vedieť preukázať skutočnosti nielen bločkami (neraz upravenými) ale aj logikou veci. Moji voliči sú zväčša inteligentné bytosti - preto ma volia - vedia, že niečo nie je v poriadku, ak niekto vynaloží na kampaň viac, ako sám dokáže zarobiť za celé funkčné obdobie.

To isté som spravil v Eurovoľbách. Do kampane som nedal viac ako 500 EUR a získal som až 7416 hlasov. Bez peňazí a masívnej kampane (len na základe vlastnej práce) som získal viac hlasov ako kandidáti strán, ktoré na kampaň minuli aj státisíce EUR. Chcem dokázať, že do funkcie sa môžu dostať aj ľudia bez peňazí, ktorí nepotrebujú nakupovať hlasy cez hurky a klobásky, či nalievaním poldecákov. Ak niekto pozná moju prácu a verí jej výsledkom - bude ma voliť aj bez toho.

5. Koľko ste minuli na Vaše doterajšie informačné a volebné aktivity? Z akých zdrojov ste ich financovali?

Na voľby som doteraz minul 0 EUR. Spoliaham sa len na svoje vlastné úsilie. Doteraz som nezaplatil ani 1 EUR na internetovú či inú reklamu. Veľa pracujem (pozn. aj tento článok píšem ešte o polnoci) a na tieto volebné aktivity využívam výlučne svoje grafické a počítačové zručnosti, ktoré som sa pracne od detstva učil a výsledky vidíte všade na internete (videá, fotky a pod.).

6. Ak by sa Vám podarilo zvíťaziť, ktoré tri kroky urobíte ako prvé?

  1. Poďakujem za hlasy a pre mesto začnem pracovať 20 hodín denne.
  2. Dám návrh na zníženie platu Primátora alebo sa ho vzdám prospech mesta alebo ľudí čo to potrebujú. Humenné sa zapíše ako prvé mesto, kde funkcia “primátor” je služba verejnosti a neslúži len na ako prostriedok vlastného prežitia či obohatenia, že primátor nie je funkcia na spoločenské večierky, opíjanie a roztopaše.
  3. Ďalej okamžite sprístupním všetky mestké archívy. Zoskanujeme a zverejníme všetky dokumenty z mesta (mám na to systém, ktorý som sám vytvoril a nebude to nič stáť). Necháme občanov, nech sami študujú a prípadne nachádzajú veci ku ktorým sa treba “vrátiť” - to čo označia preveríme. To isté sa bude diať s každým novým dokumentom - všetko bude verejné a dianie v meste vecou verejnou. Ľudia musia vedieť, že majú právo podieľať sa na riadení mesta v ktorom žijú. Ludia sú najlepším zdrojom poznatkov a schopností, len ich treba počúvať a dať im možnosť pracovať.

7. Podľa Vášho názoru, čím ste doteraz najviac prospeli mestu Humenné a jeho obyvateľom?

Tým, že mi do rodného listu pri mojom narodení do neho napísali Humenné - a to tam bude až do mojej smrti a aj po nej. Už ako študent som so súhlasom Okresného súdu Humenné mohol začať podnikať a vlastným úsilim od nuly som vybudoval v tom čase najväčšiu počítačovú predajňu (1994-1999). Od vtedy zviditeľnujem Humenné kadial chodím. Mesto mám aj na stránke, je to vo všetkých encyklopédiach, životopisoch a v spisoch, ktoré zverejňujeme a ktoré slúžia na zlepšovanie občianskej spoločnosti nielen na Slovensku. Dokonca auto na ktorom jazdím po Európe má už roky Humenské značky a hlavne v Bratislave sa mi každý čuduje - neraz sa dokonca stretávam s tým spojenou diskrimináciou, či policajnou šikanou. Minule som dokonca musel podať sťažnosť na sudkyňu krajského súdu, keď vyjadrila pohoršenie nad tým, že pred ňou znova stoji východniar.


Aktualizácia: Súd zrušil kandidatúru Martina Daňa

Dňa 6.10.2014 zrušil Okresný súd Humenné kandidatúru Martina Daňa na post primátora mesta - údajne jeho podpis, kde súhlasí s kandidatúrou nie je jeho vlastnoručný podpis. Tu je oficiálne stanovisko k tejto udalosti a linky na články,kde sa dozviete viac:

"O zrušení kandidatúry som sa dozvedel v pondelok v noci a doteraz mi to nikto oficiálnou cestou neoznámil. Súd kandidatúru zrušil údajne preto, že môj podpis so súhlasom kandidovať nie je môj podpis. Paradoxné je, že súd tak rozhodol bez skúmania dôležitých skutočností a ani ma nikto nevyzval na objasnenie tohto rozporu. Prioritná je môja vôľa kandidovať, ktorú som vyjadril svojim podpisom na teraz už spornej listine. Mám za to, že moje základné práva boli hrubým spôsobom porušené a po porade s advokátom využijem všetky riadne aj mimoriadne opravné prostriedky. Zdá sa, že sa vraciame späť do doby, kedy síce budeme mať právo voliť, ale len z jedného kandidáta alebo z takých, ktorých nám určí vládna strana (viď nedávne udalosti v Číne). Dejiny učia, že demokracia bez hodnôt sa rýchlo premieňa na jasnú alebo kamuflovanú totalitu."


Nebojím sa politikov!

Ďalšie linky týkajúce sa kandidatúry do Europarlamentu

Čo som už dokázal

Grafické materiály k Euro voľbám

Tu je môj základný album k Eurovoľbám a ešte ho rozšírujeme. Môžete voľne sťahovať a šíriť kdekolľvek.


Kľúčové slová: Komunálne voľbgy, Voľby do samospráv obcí, Právo a spravodlivosť, politická strana, 20, dvadsať, volebná komisia, Parlament Európskej únie, Europarlament, European union, hlasovanie, hlas, election, vote