Program pre Prezidentské voľby 2019

Aký je volebný program do volieb na Prezidenta SR?

Informácie pripravujeme na zverejnenie

Tu je stručný zoznam mojej činnosti posledných rokov:

Čo som už dokázal

Grafické materiály k voľbám

Pripravujeme

Všeobecné informácie o voľbách


Kľúčové slová: Prezidentské voľby, Kandidát na prezidenta, Voľby prezidenta, hlasovanie, hlas, election, vote