Videá kandidáta za Prezidenta v roku 2019

Martin Daňo je kandidát na prezidenta Slovenskej republiky a tu je časť jeho práce

Na stránke sa ešte pracuje

Tu je stručný zoznam mojej činnosti posledných rokov:

Čo som už dokázal

Grafické materiály k voľbám

Pripravujeme

Všeobecné informácie o voľbách


Kľúčové slová: Prezidentské voľby, Kandidát na prezidenta, Voľby prezidenta, hlasovanie, hlas, election, vote